Slide background

Qui som?

Escola Purificación Salas_Qui som

Més de 35 anys d’història

El Purificació Salas Xandri és una escola pública del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ubicada a Sant Quirze del Vallès.Va ser inaugurada ja fa més de 35 anys en un altre edifici que en quedar-se petit a conseqüència del creixement demogràfic dels anys 80 va fer que canviés la seva ubicació a l’actual.

Són molts anys d’experiència docent amb un alumnat que presenta uns valors personals i uns resultats acadèmics òptims.

La fusió entre els valors tradicionals i els nous projectes d’innovació tecnològica i lingüística que s’han anat realitzant al llarg dels anys adaptant-se a l’evolució de la societat, han estat la causa principal d’aquests bons resultats.

Però l’èxit no és només producte de la feina realitzada a la part docent. Al darrera de l’equip de mestres hi ha tota una comunitat que treballa amb les mateixes finalitats educatives.

Destacar la important tasca que realitzen les nostres famílies posant tots els esforços en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels seus fills/es.

També la important i vital tasca realitzada per la nostra potent AFA ofertant infinitat de serveis a les famílies per tal de facilitar al màxim la conciliació familiar i l’èxit escolar dels infants.

Tots aquests esforços realitzats per l’AFA per donar servei a les famílies, també ajuden a que la part docent pugui gaudir de la presència al centre d’uns serveis externs de logopèdia i psicologia. Aquests serveis professionals, posteriorment al període d’observació i en coordinació amb la CAD, treballen conjuntament per a donar pautes d’actuació  a les famílies..

L’Ajuntament, a part d’una important aportació econòmica, està en constant relació amb les escoles oferint serveis, projectes i tot el que estigui al seu abast per tal de facilitar que els infants coneguin, tinguin accés i en facin ús de tot allò que els envolta.

Com a conclusió cal destacar que el triangle format per la Comunitat Educativa del nostre centre (Escola, Família i Ajuntament) presenta una sana relació que fa que l’Escola Purificació Salas tingui la solera que té al municipi.

Gràcies per la vostra confiança i aposta per la nostra escola!!!!

La direcció

© Copyright - Escola Purificació Salas - Disseny: ecomunica