En aquest enllaç podeu consultar el pla d’organització de centre pel curs 20-21 aprovat en consell escolar.