L’atenció a la diversitat és una necessitat que abasta a totes les etapes
educatives i tots els alumnes. És a dir, es tracta de contemplar la
diversitat de l’alumnat com a principi i no com una mesura
que correspon a les necessitats d’uns pocs.