Slide background

Ordinadors a l'aula

En la constant adaptació als canvis que es van produint a la societat, la nostra escola va donant pas a l’ús de les noves tecnologies com a eina habitual del procés d’ensenyament i aprenentatge. Fins el moment, la inclusió de la informàtica en horari lectiu ha esdevingut com a punt qualitatiu d’ensenyament i de novetat.
Finalitzada aquesta primera etapa de novetat, ja que els nostres alumnes fan servir les noves tecnologies en el seu dia a dia a casa (tabletes, smartphones, ordinadors,…), arriba el moment d’introduir els ordinadors a l’aula per tal que els alumnes disposin d’aquesta eina en el seu treball a classe.
D’igual manera els alumnes combinaran l’ús de les Pantalles Digitals Interactives (PDI), els ordinadors portàtils i les tabletes per treballar les diferents àrees curriculars.
Caldrà doncs anar treballant amb els nostres alumnes sobre el bon ús que se n’ha de fer d’aquestes eines i dels riscos que comporta fer un mal ús de les xarxes socials.

© Copyright - Escola Purificació Salas - Disseny: ecomunica