Slide background

Llengua anglesa a l'Educació Infantil

U n dels projectes que ja fa molts anys que es realirzen a la nostra escola és la introducció de la llengua anglesa al cicle d’Educació Infantil. Com a escola s’ha de tenir una visió de futur que marqui les fites a aconseguir pels nostres alumnes en acabar l’escolarització obligatòria.Cada cop més, els adolescents i estudiants de secundària realitzen intercanvis i estades a l’estranger per millorar l’ús de la llengua anglesa i facilitar així el seu desenvolupament tant personal com laboral.
A la nostra escola, davant d’aquesta necessitat de futur, ens avancem i introduim el treball de l’anglès a l’etapa d’Ed. Infantil a partir d’una metodologia més lúdica i experimental, realitzant-la amb un desdoblament del grup per poder fer participar més i millor a l’alumnat. Aquest treball de la llengua anglesa, des de l’etapa d’infantil i que ja portem anys realitzant, és una de les causes del bon nivell que mostra el nostre alumnat en les competències bàsiques en finalitzar l’etapa de primària.
Pensem que la línia de treball és molt bona i sempre anem introduint petites millores per tal d’estar al dia de tot allò que a l’ensenyament de la llengua anglesa fa referència. Noves metodologies, nous recursos materials i tecnològics, espectacles,… fan que aprendre anglès sigui divertit.

© Copyright - Escola Purificació Salas - Disseny: ecomunica