Slide background

l'equip

EQUIP DIRECTIU

Imma Martínez

Directora

Eugènia Vives

Cap d’estudis

Joan Moncusí

Secretari

MESTRES INFANTIL

Maria Mir

Tutor/a EI-3 anys

Elena Santa

Tutor/a EI-4 anys

Ascen Rubio

Tutor/a EI-5 anys

Noelia Fernández

Reforç Ed. Infantil

MESTRES PRIMÀRIA

Sònia Domingo

Tutor/a de 1r

Eulàlia Poblet

Tutor/a de 2n

Maria Pérez

Tutor/a de 3r

Lluïsa Soler

Tutor/a de 4t A

Núria Pereira

Tutor/a de 4t B

Silvia Canovas

Tutor/a de 5è A

Sara Jiménez

Tutor/a de 5è B

Pilar Caihuela

Tutor/a de 6è A

Tony Vico

Tutor/a de 6è B

ESPECIALISTES

Noelia Fernández

Reforç Ed. Infantil

Roger Serra

Educació Física

Joan Moncusí

Educació Física

Arantxa Calpe

Educació Especial

Mònica López/Rosa Mª Tortosa

Llengua anglesa

Eugènia Vives/Nerea Colado

Llengua anglesa

Sara Jiménez

Música

Imma Martínez

Música

Mònica Troncoso

Religió

Elisabet Mas

Psicòloga EAP

© Copyright - Escola Purificació Salas - Disseny: ecomunica