Dijous Gras

Els/les  alumnes de l’escola han sortit al pati, a l’hora d’esmorzar, a menjar aliments típics del  Dijous Gras que havien portat de casa . Els grups  més grans han fet rotllana amb els més petits i han esmorzat tots plegats. Tot seguit podeu veure unes quantes fotografies.

 

TREBALLEM EL CARNAVAL

Durant el mes de Febrer, celebrem el Carnestoltes, gresca i xerinol.la per fer passar el fred…. fred? el temps ja no és el que era!!!, com diu la dita “Per Carnaval tot s’hi val”.

A l’escola treballem durant 2 setmanes en les que ens preparem i gaudim..

L’alumnat de 6è s’encarrega de preparar les consignes que el Senyor Carnestoltes ens manarà complir tres dies de la setmana de Carnaval. També escriuen el pregó el dia de la seva arribada. Tots decorem l’escola amb motius relacionats amb el treball interdisciplinar que relacionem amb la festa.

OBJECTIUS:

-Conèixer els elements típics d’una festa tradicional catalana: el Carnestoltes i el Dijous Llarder.

-Complir les ordres del Senyor Carnestoltes.

-Aprendre i escoltar dites, cançons i balls relacionats amb el Carnestoltes.

-Saber utilitzar correctament els recursos TAC: ordinador, PDI.

-Mostrar les activitats que es fan a la classe a través del blog de l’aula.

Es treballa el Carnaval de manera globalitzada tenint present les 3 grans àrees d’Educació Infantil: Descoberta d’un mateix i els altres, Descoberta de l’entorn i Comunicació i llenguatges.

A Primària varies de les Competències Bàsiques:

  • Competència en l’àmbit lingüístic: dimensió de comunicació oral, en l’elaboració dels rodolins es treballa la dimensió expressió escrita i literària per la creació i interpretació.
  • Competència en l’àmbit artístic: les dimensions d’interpretació i producció, així com la imaginació i creativitat amb els treballs plàstics i de coreografía.
  • Competència en l’àmbit d’educació en valors: es treballa la dimensió aprendre a conviure establint una relació harmònica amb els/les seus/es companys/es.
  • Competència d’autonomia i iniciativa personal: aprendre a actuar de manera autònoma i coherent.
  • Competència digital: amb la recerca i tractament de la informació.

A Educació Infantil es treballen els eixos de:

*APRENDRE A PENSAR I A COMUNICAR

La capacitat de :Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà del diversos llenguatges.

*APRENDRE A DESCOBRIR I TENIR INICIATIVA

Les capacitats de:

-Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

-Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.

*APRENDRE A CONVIURE I HABITAR EL MÓN

La capacitat de: Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

HABILITATS:

-Coneixement i reconeixement dels elements propis de la celebració de la festa del Carnaval.

-Ús dels recursos TAC per realitzar les activitats.

-Treball cooperatiu entre els alumnes per desenvolupar les activitats.

-Gaudir i disfrutar tant de les activitats com de la celebració del Carnaval.