Segons la Resolució de la secretaria general de 20 de juny de 2018, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i gestió dels centres per al curs 2018-2019” estableix que els centres han de fer públics els documents de gestió a través del web del centre i de la resta de sistemes d’informació interns.

Donat que ens trobem en procés d’elaboració del PLC i, per tant, no ha estat aprovat ni pel Claustre ni pel Consell Escolar, ens veiem obligats a difondre l’ESBORRANY DEL DOCUMENT. 

Aquest esborrany pot ésser modificat al llarg de la seva elaboració.

Disculpeu les molèsties