Slide background

Música a educació infantil

A banda del treball de llengües i de matemàtiques com a principals àrees de contingut curricular, a la nostra escola pensem que la vesant artística i creativa de l’alumnat és també molt important.
Els infants tenen diferents maneres d’aprendre i no totes són a partir de la lectura i la repetició. L’experimentació a través dels sentits, la creació, el ritme, l’expressió corporal i molts altres aspectes lligats a l’art complementen i completen a cada individu de maneres diferents.
És per aquest motiu que, tot i ser una àrea a la que no se li dóna la importància que requereix, la música té un racó al nostre centre on se la mima com cal.

Per tradició a la nostra escola s’ha realitzat el concert de Nadal on els alumnes mostren la seva millor cara i dedicació per encaixar les seves veus i els instruments que fan servir d’acompanyament. Tots els nivells tenen cabuda adaptant el contingut a cada situació particular.

Un altre projecte que ja fa uns quants anys es ve realitzant al centre és la participació a Cantània. Adreçat a l’alumnat de cinquè nivell, esdevé una molt bona experiència per l’alumnat, amb una espectacular representació final a l’Auditori com a cloenda d’aquest intens treball musical i plàstic.

És en les primeres edats quan aquest esperit artístic, tant musical com visual i plàstic, esdevé una bona eina per assolir continguts d’altres àrees. Cançons temàtiques i de diferents cultures, instruments ètnics, danses, representacions musicals,… fan d’aquesta àrea un mètode per arribar a la significativitat dels aprenentatges integrals de l’alumnat.

És per aquest motiu que arrenquem el treball musical des de l’inici de l’escolarització de l’alumnat a la nostra escola a Ed. Infantil. La progressió dels continguts i de les metodologies garanteixen l’èxit final.

© Copyright - Escola Purificació Salas - Disseny: ecomunica