Slide background

l'equip

EQUIP DIRECTIU

Imma Martínez

Directora

Eugènia Vives

Cap d’estudis

Joan Moncusí

Secretari

MESTRES INFANTIL

Elena Santa

Tutor/a EI-3 anys

Ascen Rubio

Tutor/a EI-4 anys

Noelia Fernández

Tutor/a EI-5 anys

Elsa García

Reforç Ed. Infantil

MESTRES PRIMÀRIA

Eulàlia Poblet

Tutor/a de 1r

Maria Mir

Tutor/a de 2n

Lluïsa Soler

Tutor/a de 3r A

Mireia Galitó

Tutor/a de 3r B

Núria Pereira

Tutor/a de 4t A

Maria Pérez

Tutor/a de 4t B

Pilar Caihuela

Tutor/a de 5è A

Ingrid Manau

Tutor/a de 5è B

Sara Jiménez

Tutor/a de 6è A

Adolfo Vicente

Tutor/a de 6è B

ESPECIALISTES

Elsa García

Reforç Ed. Infantil

David Besora

Educació Física

Joan Moncusí

Educació Física

Sònia Domingo

Audició i llenguatge

Arantxa Calpe

Educació Especial

Sara Triviño

Educació Especial

Antònia Vico

Llengua anglesa

Mònica López

Llengua anglesa

Eugènia Vives

Llengua anglesa

Ingrid Manau

Llengua anglesa

Sara Jiménez

Música

Imma Martínez

Música

Mònica Troncoso

Religió

Francesc Armengol

Psicòloga EAP

© Copyright - Escola Purificació Salas - Disseny: ecomunica