Slide background

l'equip

EQUIP DIRECTIU

Fco.Javier López

Director

Imma Martínez

Cap d’estudis

Rosa Fernández

Secretària

PROFESSORS TUTORS INFANTIL

Ascen Rubio

Tutor/a EI-3 anys

Noèlia Fernàndez

Tutor/a EI-4 anys

Olga Vila

Tutor/a EI-5 anys

Elena Santa

Reforç Ed. Infantil

PROFESSORS TUTORS PRIMÀRIA

Antònia Barbarà

Tutor/a de 1r

Eulàlia Poblet

Tutor/a de 2n A

Rosa Mª Fernàndez

Tutor/a de 2n B

Lluïsa Soler

Tutor/a de 3r A

Maria Pérez

Tutor/a de 3r B

Núria Pereira

Tutor/a de 4t A

Pilar Caihuela

Tutor/a de 4t B

Lourdes Clemente

Tutor/a de 5è A

Lorenzo González

Tutor/a de 5è B

Mònica López

Tutor/a de 6è A

Sara Jiménez

Tutor/a de 6è B

ESPECIALISTES

Elena Santa

Reforç Ed. Infantil

Xavi López

Educació Física

Joan Moncusí

Educació Física

Sònia Domingo

Audició i llenguatge

Arantxa Calpe

Educació Especial

Sara Triviño

Educació Especial

Carles Visdomines

Llengua anglesa

Mònica López

Llengua anglesa

Eugènia Vives

Llengua anglesa

Anna Carceller

Llengua anglesa

Sara Jiménez

Música

Imma Martínez

Música

Mònica Troncoso

Religió

Elisabet Mas

Psicòloga EAP

SERVEIS EXTERNS

Lidia Abadias

Logopèdia

Cristina Gonzàlez

Psicologia

© Copyright - Escola Purificació Salas - Disseny: ecomunica