Slide background

l'equip

EQUIP DIRECTIU

Imma Martínez

Directora

Eugènia Vives

Cap d’estudis

Joan Moncusí

Secretari

MESTRES INFANTIL

Maria Mir

Tutor/a EI-3 anys

Elena Santa

Tutor/a EI-4 anys

Ascen Rubio

Tutor/a EI-5 anys

Noelia Fernández

Reforç Ed. Infantil

MESTRES PRIMÀRIA

Sònia Domingo

Tutor/a de 1r

Eulàlia Poblet

Tutor/a de 2n

Maria Pérez

Tutor/a de 3r

Lluïsa Soler

Tutor/a de 4t A

Núria Pereira

Tutor/a de 4t B

Silvia Canovas

Tutor/a de 5è A

Sara Jiménez

Tutor/a de 5è B

Pilar Caihuela

Tutor/a de 6è A

Tony Vico

Tutor/a de 6è B

ESPECIALISTES

Noelia Fernández

Reforç Ed. Infantil

Roger Serra

Educació Física

Joan Moncusí

Educació Física

Arantxa Calpe

Educació Especial

Educació Especial

Llengua anglesa

Mònica López

Llengua anglesa

Eugènia Vives

Llengua anglesa

Llengua anglesa

Sara Jiménez

Música

Imma Martínez

Música

Mònica Troncoso

Religió

Elisabet Mas

Psicòloga EAP

© Copyright - Escola Purificació Salas - Disseny: ecomunica