Slide background

Euronet 50/50 max.

Com a educadors i com a contingut que treballem constantment a l’escola, se’ns planteja des de l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona el participar en aquest projecte.
La finalitat primera és la de conscienciar als infants del cost i a l’hora de l’estalvi energètic que comporten les nostres actuacions en el dia a dia. També els hi ensenya a ser crítics amb el mal ús que se’n fa de l’energia en el nostre entorn.
L’anàlisi de l’ús energètic a l’escola, del cost, de les possibilitats d’estalvi i de com tot això ho poden extrapolar a la seva vida quotidiana forma part d’aquest projecte per millorar la sostenibilitat del nostre municipi i del nostre món.
Es faran servir instruments de mesura i anàlisi en diferents experiències proposades des de l’àrea de medi que donaran significativitat a la teoria que tothom té assimilada per l’educació rebuda, però que de vegades no quantifiquem econòmicament.

Quantificar econòmicament la millora realitzada després del treball també donarà efectivitat a les actuacions i els farà ser més crítics.

Abans d’arrencar aquest projecte es va realitzar un estudi de referència inicial del gast energètic anual amb la intenció d’anar veient l’evolució d’aquest al llarg de la durada del projecte (3 anys).

Així, el nom al projecte Euronet 50/50 màx. fa referència a que el 50% de l’estalvi econòmic obtingut pel centre es retornarà al centre per a inversions pertinents i on els alumnes tindran veu i vot.
La Comissió energètica creada on hi seran presents tots els estaments de l’escola vetllarà pel bon ús de l’energia i per la destinació dels guanys obtinguts en matèria d’estalvi energètic que l’Ajuntament ens retorni.
Aquesta comissió estarà formada per:
Mestres, Personal de Serveis de l’escola, Alumnes (ecodelegats), AMPA i Ajuntament.

Desitgem que aquest projecte sigui molt motivant i que els alumnes puguin comprovar que petites actuacions en el nostre dia a dia poden fer estalviar molta quantitat d’energia i de diners.

© Copyright - Escola Purificació Salas - Disseny: ecomunica