Slide background

Com és el nostre projecte educatiu

La llengua catalana com a llengua vehicular

El nostre Projecte Educatiu està elaborat a partir de l’experiència de molts anys de treball i està recollit en una formalitat documental custodiada al centre. El present escrit pretén mostrar aquells aspectes que el caracteritzen i que són difícil d’explicar sense analitzar els diferents projectes detallats al final.

L’escola utilitza la llengua catalana com a llengua vehicular i llengua base de l’aprenentatge, sense deixar de banda l’aprenentatge de la llengua castellana, a fi d’obtenir un domini per igual de les dues llengües al final de l’escolaritat. L’opció de llengua estrangera que es treballem al centre és la llengua anglesa.

L’escola treballa amb una línia metodològica basada en la pedagogia activa. El coneixement del medi, el respecte a l’entorn i la convivència es reforcen amb activitats complementàries: sortides, colònies, treballs en petits grups, racons de joc i de treball, visites culturals,…
Es fan desdoblaments de grup per poder atendre la diversitat i facilitar els aprenentatges. Es potencia l’experimentació i l’observació directa, la capacitat de treball individual i d’equip així com les tècniques d’estudi. Es fa ús de les noves tecnologies com un recurs educatiu més.

Combinem la tradició amb les innovacions

Com a tret d’identitat més important podríem destacar que la nostra escola combina molt bé la tradició amb les innovacions i noves necessitats que van sorgint a la nostra societat. Parlem de tradició perquè es treballen constantment tots els valors arrelats als humans quan viuen en societat. Valors com la solidaritat, la tolerància, el respecte, la igualtat, la no discriminació per raó de sexe o raça, la violència de gènere, la llibertat… i molts més són valors que es treballen transversalment a la nostra escola.

També fem referència a la tradició pel que fa als costums i festes que es realitzen al centre. La tradició catalana està molt present al centre en diferents festivitats i activitats planificades anualment.
Com a última referència a la tradició parlem de que des dels nostres inicis com a escola, els llibres de text han estat i estan presents en el procés d’ensenyament i aprenentage dels alumnes i els han servit i serveixen de guia per l’estudi i seguiment de les classes. Aquest fet ha estat un dels causant dels bons resultats acadèmics que atesoren el nostre centre.

Estem en constant adaptació

LFent referència a les innovacions i noves necessitats de la societat, s’ha de dir que estem en constant adaptació als canvis que es produeixen a la societat.
La nostra societat ens demana la inclusió de les noves tecnologies, l’aprenentatge de l’anglès, el respecte pels diferents ritmes d’aprenentage dels alumnes, la inclusió de nous projectes en el treball a l’aula, els beneficis de l’esport per combatre l’obesitat infantil,…

És a dir, des de l’escola s’han de tenir en compte la infinitat de canvis que es produeixen a la nostra societat, i aquests canvis es donen a una velocitat molt elevada.
Estar al dia de tot és impossible, però des de l’escola hi posem els mitjans i coneixements que tenim per tal de no quedar-nos enrera i fer que els nostres alumnes mostrin un desenvolupament integral òptim per a la seva edat.

Complementen el Projecte Educatiu del nostre Centre un seguit de petits projectes destinats a una millora tant dels resultats acadèmics com d’adaptació a les innovacions i noves necessitats que sorgeixen a la societat.

© Copyright - Escola Purificació Salas - Disseny: ecomunica